buitenkans voor de binnenkant:

het bos naast de praktijk

nodigt uit om therapie en natuur

te combineren

betrokken

doelgericht

deskundig

hoop en

vertrouwen

de praktijk aan

bos-park de Gulden Bodem

Welkom

Welkom bij mijn praktijk voor behandeling binnen de basis- en specialistische GGZ.

Je kunt bij mij terecht voor behandeling van trauma’s, complexe/traumatische rouw, depressie, angstklachten en zelfbeeldproblematiek.

Met respect, mildheid en humor ga ik samen met jou werken aan herstel van hoop en vertrouwen in je eigen mogelijkheden om met problemen om te gaan. Uiteraard maak ik gebruik van bewezen effectieve methoden, die ik afstem op jouw persoonlijke situatie en hulpvraag.

De praktijk is licht en sfeervol en kijkt uit op het prachtige bos-park ‘de Gulden Bodem’. Als je dat prettig vindt, kunnen therapiesessies ook buiten in het bos plaatsvinden.

Mijn praktijk is een zelfstandig onderdeel van ‘Psychologenpraktijk de Binnenkans’. Ik heb een prettige samenwerking met Ellen Visser, psychotherapeut en Saskia Littink, GZ-psycholoog. Zij zijn indien nodig waarnemend regiebehandelaar en werken op hetzelfde adres.

Praktische informatie over mijn praktijk en aanbod is te vinden op deze website. Heb je nog vragen? Neem gerust contact met mij op.

INFORMATIE IN HET KORT

Behandeling

 • Behandeltrajecten van 5 tot 30 sessies
 • Samenwerking met 1nP (netwerkorganisatie zorgprofessionals)
 • Vergoeding door zorgverzekeraars bij verzekerde zorg

Behandeling

 • Verschillende soorten klachten: (complexe) trauma’s, (gecompliceerde of traumatische) rouw, depressie, angst, zelfbeeld
 • Bewezen effectieve behandelmethoden: EMDR, BEPP, positieve CGT, IPT, COMET, EFT
 • Online behandeling is mogelijk
 • Verplicht eigen risico is 385 euro per kalenderjaar
 • Verwijsbrief huisarts nodig

Behandeling

 • Buitenkans voor de binnenkant: combinatie van reguliere behandelmethoden met mogelijkheden van natuur
 • Online: de behandeling kan plaatsvinden via beveiligd beeldbellen en aangevuld worden met online behandelmethodes of formulieren (e-health)

WERKWIJZE

Welke klachten ?

Je kunt bij mij terecht voor:

 • klachten als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis
 • PTSS (post traumatische stress stoornis)
 • rouw (complex, traumatisch)
 • depressieve klachten/angstklachten
 • faalangst
 • zelfbeeldproblematiek
 • coronagerelateerde problematiek: rouw, verlies, trauma
 • Cliënten met ernstige psychische klachten, neem ik niet in behandeling. Denk aan: psychotische stoornissen; ernstige persoonlijkheidsproblematiek; agressieproblematiek; verslavingsproblematiek; eetproblematiek, op de voorgrond staande suïcidaliteit of complexe PTSS
 • Onverzekerde zorg: bijv. studie/werkgerelateerde problematiek, aanpassingsstoornis.

Aanmelden - Intake

Aanmelden kan via een mail naar e.degelder@extenzo.nu met je telefoonnummer en een korte beschrijving van je klachten. Binnen enkele dagen neem ik telefonisch contact met je op voor een korte kennismaking om een inschatting te maken of ik passende hulp kan bieden.

Tijdens de intake bespreken we de klachten en je hulpvraag. Daarnaast nemen we praktische zaken door zoals mijn beroepsgeheim, je privacy en de vergoedingen. We stellen samen een behandelplan op, met daarin je doelen, de werkwijze en de duur van de behandeling. De intakefase kan uit 1 tot 2 gesprekken bestaan.

Als tijdens de intakefase blijkt dat mijn behandelaanbod niet aansluit bij je problematiek of hulpvraag zal ik je adviseren over een passend zorgaanbod.

Behandeltraject

Een behandeling start meestal met 1 sessie per week, later in de behandeling kan de frequentie naar beneden. Een sessie duurt ongeveer 50 minuten. 

Tussentijds en aan het eind van de behandeling bespreken we de voortgang tijdens evaluatiemomenten.

Behandelmethoden

Ik gebruik behandelmethoden, waarvan de werkzaamheid is aangetoond:

 

 • EMDR gecombineerd met lichaamsgerichte technieken, voor de gevolgen van trauma in het lichaam 
 • BEPP beknopte eclectische psychotherapie bij PTSS
 • EFT Emotion focused therapy (elementen van)
 • IPT Interpersoonlijke psychotherapie voor depressie
 • COMET voor verbeteren van zelfbeeld
 • CGT Cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte psychotherapie
 • Buitenkans voor de binnenkant combinatie van reguliere behandelmethoden met mogelijkheden van natuur.
 • Online de behandeling kan plaatsvinden via beveiligd beeldbellen

Wachttijden

Momenteel is er een aanmeldstop.

Bijgewerkt op 3 juni 2024

COVID

Op dit moment gelden er geen corona maatregelen. Bij verkoudheid of ziekte is het mogelijk te kiezen voor behandeling via beeldbellen op het geplande tijdstip van de sessie.

OVER MIJ

Eline de Gelder

Mijn loopbaan als psycholoog is in 1996 begonnen en sinds 2005 ben ik GZ-psycholoog. Bij meerdere GGZ-organisaties heb ik ervaring op mogen doen met diverse psychische klachten, zoals depressies, trauma’s, angsten en persoonlijkheidsproblematiek.

In de loop der tijd ben ik opgeleid tot groepspsychotherapeut, psychodramatherapeut en EMDR-practitioner. Ik heb veel ervaring opgedaan met cognitieve gedragstherapie, schematherapie, interpersoonlijke psychotherapie en COMET (voor negatief zelfbeeld) en EFT.

Sinds 2017 werk ik ook als interim GZ-psycholoog om nog meer ervaring op te kunnen doen bij verschillende instanties, met verschillende doelgroepen.

Begin 2021 heb ik de overstap naar een eigen praktijk gemaakt. Vanuit het verlangen om zorg aan te bieden die naar mijn mening clientvriendelijk, op maat en effectief is. In 2022 ben ik begonnen met het behandelen van beroepsgerelateerde trauma’s bijvoorbeeld bij de politie, via Arq IVP.

Daarnaast vind ik het geweldig dat de praktijk direct gelegen is aan het bos. Ik ben er van overtuigd dat de rustgevende en inspirerende invloed van de natuur de werking van therapie kan versterken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEHANDEL METHODEN

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Lees meer

Vaak gaat het om herinneringen aan de gebeurtenis die zich blijven opdringen, angstbeelden en nachtmerries. Ook schrikreacties en vermijdingsreacties komen vaak voor. EMDR kan ook gebruikt worden bij langer bestaande klachten, zoals een negatief zelfbeeld op grond van vroegere pestervaringen. Zie voor meer informatie www.emdr.nl

EFT

 

EFT (Emotion Focused Therapy) gaat ervan uit dat veel problemen samen hangen met geblokkeerde of niet passende emoties. Als gevolg van eerdere traumatische ervaringen, waarna de lastige en pijnlijke emoties weggestopt werden. Bij EFT leer je om je emoties weer te voelen en te koppelen aan je eerdere ervaringen en van daaruit te voelen en te weten hoe je verder wilt en kunt.

Lees meer

EFT vertrouwt op het zelfhelende vermogen van mensen, binnen de veiligheid van een goede behandelrelatie, waarbij empathie en onvoorwaardelijke acceptie centraal staan. EFT maakt gebruik van persoonsgerichte en ervaringsgerichte technieken. 

IPT

Interpersoonlijke psychotherapie of IPT gaat er van uit dat de mens andere mensen nodig heeft om zich goed te voelen. De therapie zal zich dus richten op interpersoonlijke veranderingen of problemen.

Lees meer

We spreken van ‘interpersoonlijk’ als het te maken heeft met relaties met andere mensen. Veranderingen, zoals een relatie krijgen of verbreken, een kind krijgen, iemand verliezen, een conflict of met pensioen gaan, kunnen invloed hebben op jou en je relaties. Dit kan leiden tot depressieve klachten. In de behandeling kijk ik met jou naar recente veranderingen en de impact die dit op je heeft gehad. We gaan op zoek naar manieren om relaties te herstellen of op te bouwen en om te gaan met de verandering.

Zie voor meer informatie: www.iptnederland.nl

BEPP

 

BEPP is therapie voor het verwerken van ernstige, schokkende, traumatische ervaringen. De therapie sluit aan bij je natuurlijke emotionele verwerkingsproces. BEPP helpt om pijnlijke gevoelens en gedachten toe te laten, te verwerken en weer grip te krijgen op het leven. Werkzame elementen uit verschillende therapierichtingen zijn op een logische manier samengebracht.

Lees meer

Technieken die in BEPP centraal staan zijn:

 • psycho-educatie
 • imaginaire exposure
 • gebruikmaking van schrijfopdrachten en memorabilia
 • psychodynamische inzichten in de betekenisfase
 • oppakken van taken en een afscheidsritueel

COMET

Competitive Memory Training is een therapie waarin je leert op
een realistische manier naar jouw eigenschappen te kijken om zo een reëel beeld van jezelf te vormen.

CGT

Positieve CGT integreert de positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie. Hierbij ligt de focus niet op het repareren van wat er mis is, maar om het uitbouwen van wat goed gaat.

Buitenkans voor de binnenkant

Groen en natuur zijn een bron van rust, ontspanning en inspiratie. De praktijk grenst direct aan bos-park de Gulden Bodem. Daarom wil ik graag de gelegenheid bieden om reguliere methodieken te combineren met de mogelijkheden die de prachtige natuur biedt. Door te wandelen, de zintuigen bewust te gebruiken en stil te staan bij de symboliek in de natuur.

 

Aanmelden

Aanmelden kan via een mail naar e.degelder@extenzo.nu met je telefoonnummer en een korte beschrijving van je klachten. Binnen enkele dagen neem ik telefonisch contact met je op voor een korte kennismaking om een inschatting te maken of ik passende hulp kan bieden.

Als dit het geval is, meld je je digitaal aan bij netwerkorganisatie 1nP. Hiervoor heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig. Bij 1nP kan je verwijzer een concept verwijsbrief downloaden www.1nP.nl/praktische-info/verwijzing  1nP is een gecertificeerde netwerkorganisatie van professionele hulpverleners waarbij ik aangesloten ben. Als er via 1nP een dossier voor je is aangemaakt, volgt de afspraak voor een intakegesprek (zie aanmelding-intake). 

KWALITEIT & AFSPRAKEN

Tarieven

Privacy

Kwaliteitsstatuut

Klachtenregeling

Rechten en plichten

Contact en bereikbaarheid