buitenkans voor de binnenkant:

het bos naast de praktijk

nodigt uit om therapie en natuur

te combineren

betrokken

doelgericht

deskundig

hoop en

vertrouwen

de praktijk aan

bos-park de Gulden Bodem

Welkom

Welkom bij mijn praktijk voor behandeling binnen de basis- en specialistische GGZ en coaching!

Je kunt bij mij terecht voor behandeling van trauma’s, verlies, rouw, depressie, burn-out, angstklachten en zelfbeeldproblematiek.

Met respect, mildheid en humor ga ik samen met jou werken aan herstel van hoop en vertrouwen in je eigen mogelijkheden om met problemen om te gaan. Uiteraard maak ik gebruik van bewezen effectieve methoden, die ik afstem op jouw persoonlijke situatie en hulpvraag.

De praktijk is licht en sfeervol en kijkt uit op het prachtige bos-park ‘de Gulden Bodem’. Graag combineer ik therapie met mogelijkheden van de natuur, door te wandelen en stil te staan bij de symboliek van de natuur.

Mijn praktijk is een zelfstandig onderdeel van maatschap Psychologenpraktijk de Binnenkans. In deze maatschap heb ik een prettige samenwerking met Ellen Visser, psychotherapeut en Saskia Littink, GZ-psycholoog.

Praktische informatie over mijn praktijk en aanbod is te vinden op deze website. Heb je nog vragen? Neem gerust contact met mij op.

Eline de Gelder

INFORMATIE IN HET KORT

Behandeling

 • Korte trajecten; 4-11 sessies (Generalistische basis GGZ)
 • Langere trajecten tot 25 sessies (Specialistische GGZ)
 • Samenwerking met InP (netwerkorganisatie zorgprofessionals)
 • Vergoeding door zorgverzekeraars bij verzekerde zorg

 

 • Verschillende soorten klachten: trauma’s, depressies, angst, zelfbeeld, rouw en verlies
 • Verwijsbrief huisarts nodig
 • Bewezen effectieve behandelmethoden: EMDR, CGT, IPT, COMET
 • Online behandeling is mogelijk
 • Verplicht eigen risico is 385 euro per kalenderjaar

Coaching

 • Voor persoonlijke ontwikkeling, maken van keuzes
 • Gesprekken / oefeningen
 • Indien gewenst in combinatie met wandelingen buiten
 • Niet vergoed door verzekeraars

WERKWIJZE

Welke klachten ?

Je kunt bij mij terecht voor:

 • klachten als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis
 • PTSS (post traumatische stress stoornis)
 • depressieve klachten/angstklachten
 • burn-out
 • verwerkingsproblemen door rouw en verlies
 • faalangst
 • zelfbeeldproblematiek
 • coronagerelateerde problematiek: rouw, verlies, trauma

Coaching bij persoonlijke ontwikkeling en het maken van keuzes.

 • Cliënten met ernstige psychische klachten, neem ik niet in behandeling. Denk aan: psychotische stoornissen; ernstige persoonlijkheidsproblematiek; agressieproblematiek; verslavingsproblematiek; eetproblematiek, op de voorgrond staande suïcidaliteit of complexe PTSS
 • Onverzekerde zorg: bijv. studie/werkgerelateerde problematiek, aanpassingsstoornis.

Aanmelden - Intake

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Binnen enkele dagen neem ik telefonisch contact met je op voor een korte kennismaking en inschatting of ik passende hulp kan bieden.

Tijdens de intake bespreken we de klachten en je hulpvraag. Daarnaast nemen we praktische zaken door zoals mijn beroepsgeheim, je privacy en de vergoedingen. We stellen samen een behandelplan op, met daarin je doelen, de werkwijze en de duur van de behandeling. De intakefase kan uit 1 tot 2 gesprekken bestaan.

Als tijdens de intakefase blijkt dat mijn behandelaanbod niet aansluit bij je problematiek of hulpvraag zal ik je adviseren over een passend zorgaanbod.

Bij een coachingstraject maken we kennis en bespreken we samen de doelen en het beoogde aantal sessies.

Behandeltraject

Als we samen besluiten een behandeltraject te starten dan duurt dat meestal, inclusief intakefase, 4 tot 11 sessies binnen de basis GGz. En 8 tot 25 sessies binnen de SGGZ. Dit is een globale schatting. Het aantal sessies dat je daadwerkelijk nodig hebt hangt af van je hulpvraag, problematiek en doelen.

Tussentijds en aan het einde van de behandeling bespreken we de voortgang met evaluatiemomenten en korte vragenlijsten.

Tijdens mijn geplande afwezigheid maak ik per cliënt maatwerkafspraken over de waarneming. Mijn praktijk is een zelfstandig onderdeel van maatschap Psychologenpraktijk de Binnenkans. In deze maatschap heb ik een prettige samenwerking met Ellen Visser, psychotherapeut en Saskia Littink, GZ-psycholoog.

Behandelmethoden

Ik gebruik behandelmethoden, waarvan de werkzaamheid is aangetoond:

 • CGT Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR gecombineerd met lichaamsgerichte technieken, voor de gevolgen van trauma in het lichaam 
 • Oplossingsgerichte therapie
 • IPT Interpersoonlijke psychotherapie voor depressie
 • COMET voor verbeteren van zelfbeeld
 • Buitenkans voor de binnenkant combinatie van reguliere behandelmethoden met mogelijkheden van natuur.
 • Online de behandeling kan plaatsvinden via beveiligd beeldbellen en aangevuld worden met online behandelmodules of formulieren (e-health).

Wachttijden

Momenteel  is er een aanmeldstop.

Bijgewerkt op 23 januari 2023

COVID-19

In mijn praktijk kun je kiezen voor face-to-face contact of beeldbellen.
Bij bezoek aan de praktijk hebben we ons wel te houden aan de RIVM-richtlijnen.

Bij een bezoek aan de praktijk houden we ons aan de volgende afspraken:

 

 • 1,5 meter afstand houden; handen ontsmetten; dragen van mondkapje (niet tijdens de sessie bij zitten en 1,5 m afstand).
 • Kom precies op tijd, zodat je niet hoeft te wachten in de wachtruimte.
 • Annuleer de afspraak als je zelf klachten hebt, of één van je familieleden/huisgenoten, die kunnen wijzen op COVID-19. Indien mogelijk kun je beeldbellen op het geplande tijdstip van de sessie.

OVER MIJ

Eline de Gelder

Mijn loopbaan als psycholoog is 25 jaar geleden begonnen en sinds 15 jaar ben ik GZ-psycholoog. Bij meerdere GGZ-organisaties heb ik ervaring op mogen doen met diverse psychische klachten, zoals depressies, trauma’s, angsten en persoonlijkheidsproblematiek.

In de loop der tijd ben ik opgeleid tot groepspsychotherapeut, psychodramatherapeut en EMDR-practitioner. Ik heb veel ervaring opgedaan met cognitieve gedragstherapie, schematherapie, interpersoonlijke psychotherapie en COMET (voor negatief zelfbeeld).

Sinds 2017 werk ik ook als interim GZ-psycholoog om nog meer ervaring op te kunnen doen bij verschillende instanties, met verschillende doelgroepen.

Begin 2021 heb ik de overstap naar een eigen praktijk gemaakt. Vanuit het verlangen om zorg aan te bieden die naar mijn mening clientvriendelijk, op maat en effectief is.

Daarnaast vind ik het geweldig dat de praktijk direct gelegen is aan het bos. Ik ben er van overtuigd dat de rustgevende en inspirerende invloed van de natuur de werking van therapie of coaching kan versterken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEHANDEL METHODEN

CGT

De manier waarop we tegen onszelf, anderen en de omgeving aankijken beïnvloedt vaak hoe we ons voelen. Soms hanteren we denkpatronen die negatieve gevoelens tot gevolg hebben of versterken.

Lees meer

Ook de manier waarop we ons gedragen kan bijdragen tot het ontstaan en voortduren van emotionele problemen. Met behulp van CGT onderzoek ik samen met jou via welke invalshoek (vaak gedachten en gedrag) er gewerkt kan worden aan verandering/herstel. Vervolgens ga je daarmee op een gestructureerde manier oefenen, zowel tijdens de sessies als daarbuiten. Zie voor meer informatie www.vgct.nl.

 

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Lees meer

Vaak gaat het om herinneringen aan de gebeurtenis die zich blijven opdringen, angstbeelden en nachtmerries. Ook schrikreacties en vermijdingsreacties komen vaak voor. EMDR kan ook gebruikt worden bij langer bestaande klachten, zoals een negatief zelfbeeld op grond van vroegere pestervaringen. Zie voor meer informatie www.emdr.nl

IPT

Interpersoonlijke psychotherapie of IPT gaat er van uit dat de mens andere mensen nodig heeft om zich goed te voelen. De therapie zal zich dus richten op interpersoonlijke veranderingen of problemen.

Lees meer

We spreken van ‘interpersoonlijk’ als het te maken heeft met relaties met andere mensen. Veranderingen, zoals een relatie krijgen of verbreken, een kind krijgen, iemand verliezen, een conflict of met pensioen gaan, kunnen invloed hebben op jou en je relaties. Dit kan leiden tot depressieve klachten. In de behandeling kijk ik met jou naar recente veranderingen en de impact die dit op je heeft gehad. We gaan op zoek naar manieren om relaties te herstellen of op te bouwen en om te gaan met de verandering.

Zie voor meer informatie: www.iptnederland.nl

COMET

 

Competitive Memory Training is een therapie waarin je leert op
een realistische manier naar jouw eigenschappen te kijken om zo een reëel beeld van jezelf te vormen.

 

Lees meer

We gaan samen onderzoeken wat jouw positieve eigenschappen zijn en daar meer aandacht aan besteden door oefeningen en opdrachten. Hierdoor creëer je een positieve spiraal en ontwikkel je stap voor stap een realistisch, positief zelfbeeld. 

Buitenkans voor de binnenkant

Groen en natuur zijn een bron van rust, ontspanning en inspiratie. De praktijk grenst direct aan bos-park de Gulden Bodem. Daarom wil ik graag de gelegenheid bieden om reguliere methodieken te combineren met de mogelijkheden die de prachtige natuur biedt. Door te wandelen, de zintuigen bewust te gebruiken en stil te staan bij de symboliek in de natuur.

 

Lees meer

Er zijn de afgelopen jaren veel onderzoeken gedaan naar de positieve invloed van groen en natuur op onze geestelijke gezondheid.

Een bezoekje aan de natuur leidt tot vermindering van vermoeidheid, pijn, boosheid en somberheid. En leidt tot een toename van positieve gevoelens, energie en het probleemoplossend vermogen.

Psycholoog en hoogleraar Natuurbeleving Agnes van den Berg heeft de meest krachtige en recente onderzoeksresultaten samengebracht in 1 factsheet. (www.agnesvandenberg.nl/IVN_factsheetNenG_web.pdf)

 

Coaching

 

Wil je werken aan persoonlijke ontwikkeling: vergroten van je zelfvertrouwen; keuzes maken rond werk/opleiding of andere gebieden in je leven? Dan ga ik met je aan de slag met oplossingsgerichte technieken, ervaringsgerichte technieken vanuit psychodrama.  Natuurlijk kunnen we ook buiten aan de slag met de symboliek van de natuur, door te wandelen en de zintuigen te gebruiken. Kijk ook bij Buitenkans voor de binnenkant.

 

Meld je aan

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Binnen enkele dagen neem ik telefonisch contact met je op voor een korte kennismaking en inschatting of ik passende hulp kan bieden.

Als dit het geval is, meld je je digitaal aan bij netwerkorganisatie 1nP. Hiervoor heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig. Bij 1nP kan je verwijzer een concept verwijsbrief downloaden www.1nP.nl/praktische-info/verwijzing. 1nP is een gecertificeerde netwerkorganisatie van professionele hulpverleners waarbij ik aangesloten ben. Als er via 1nP een dossier voor je is aangemaakt, volgt de afspraak voor een intakegesprek (zie aanmelding-intake). Voor een coachingstraject is aanmelding bij 1nP niet nodig.

Aanmeldformulier

KWALITEIT & AFSPRAKEN

Tarieven

Privacy

Kwaliteitsstatuut

Klachtenregeling

Rechten en plichten

Contact en bereikbaarheid