Tarieven

 

Verzekerde zorg binnen Basis en Specialistische GGZ

Praktijk de Gelder GZ psycholoog is aangesloten bij 1nP. Deze organisatie heeft contracten met alle verzekeraars. Daardoor zijn er geen kosten voor behandeling aan verzekerde zorg in de basis en specialistische GGZ. Wel betaal je het eigen risico van 385 euro.

Om voor vergoeding van je zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. De verwijsbrief moet aan een aantal eisen voldoen (zie bij ‘Meld je aan’). En er moet sprake zijn van verzekerde zorg.

De volgende diagnoses vallen niet onder verzekerde zorg en worden niet vergoed vanuit het basispakket van de verzekeraar:

  • een diagnose die (nog) niet duidelijk is
  • aanpassingsstoornis
  • relatieproblemen als hoofddiagnose
  • werk-, studie- en rouw gerelateerde klachten als hoofddiagnose

Coaching

Voor begeleiding of coaching  bijvoorbeeld bij persoonlijke ontwikkeling: het maken van keuzes;  verbeteren van zelfbeeld,  kun je ook bij mij terecht. Coaching en begeleiding wordt niet vergoed door verzekeraars en dien je zelf te betalen. Het tarief hiervoor is 125  euro per sessie (45 minuten contacttijd, 15 minuten voorbereiding en verslaglegging). Deze kosten zijn exclusief BTW.

Je kunt je via het aanmeldformulier aanmelden voor een vrijblijvend, kosteloos kennismakingsgesprek.

Voor het afzeggen of niet nakomen van afspraken gelden de volgende tarieven:

Als je niet kunt komen, is het belangrijk om dit tijdig door te geven. Dan kan er op jouw afspraaktijd nog iemand anders worden ingepland. Meld je je niet tijdig af of kom je niet naar de afspraak, dan worden onderstaande kosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed door de verzekeraar.

  • Afzegging 48 uur voorafgaand aan de gemaakte afspraak: kosteloos
  • Afzegging tussen 48 en 24 uur vóór de gemaakte afspraak: 35 euro
  • Afzegging binnen 24 uur vóór de gemaakte afspraak of geen afzegging: 75 euro

 

KWALITEIT & AFSPRAKEN

Tarieven

Privacy

Kwaliteitsstatuut

Klachtenregeling

Rechten en plichten

Contact en bereikbaarheid