Tarieven

 

Verzekerde zorg binnen Basis en Specialistische GGZ

Praktijk de Gelder GZ psycholoog is aangesloten bij 1nP. Deze organisatie heeft contracten met alle verzekeraars. Daardoor zijn er geen kosten voor behandeling aan verzekerde zorg in de basis en specialistische GGZ. Wel betaal je het eigen risico van 385 euro.

Om voor vergoeding van je zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. De verwijsbrief moet aan een aantal eisen voldoen (zie bij ‘Meld je aan’). En er moet sprake zijn van verzekerde zorg.

De volgende diagnoses vallen niet onder verzekerde zorg en worden niet vergoed vanuit het basispakket van de verzekeraar:

  • een diagnose die (nog) niet duidelijk is
  • aanpassingsstoornis
  • relatieproblemen als hoofddiagnose
  • werk-, studie- en rouw gerelateerde klachten als hoofddiagnose

Voor het afzeggen of niet nakomen van afspraken gelden de volgende tarieven:

Als je niet kunt komen, is het belangrijk om dit tijdig door te geven. Dan kan er op jouw afspraaktijd nog iemand anders worden ingepland. 

  • Meld je tenminste 24 uur voor een geplande afspraak af. Anders is er sprake van no-show en mag ik aan 1nP vragen om een rekening te sturen van € 75,-. Dit wordt niet vergoed door de verzekeraar. 
  • In geval van ziekte of een onvoorziene situatie is het ook mogelijk om op het tijdstip van de geplande afspraak de sessie via beeldbellen te laten plaatsvinden.

KWALITEIT & AFSPRAKEN

Tarieven

Privacy

Kwaliteitsstatuut

Klachtenregeling

Rechten en plichten

Contact en bereikbaarheid