Klachtenregeling

 

Ik sta open voor het bespreken van klachten over mij of over de behandeling.: Als we er samen niet uitkomen bij behandeling binnen de Basis GGZ/ specialistische GGZ, kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van 1nP.

Ga naar klachtenregeling 1nP

 

KWALITEIT & AFSPRAKEN

Tarieven

Privacy

Kwaliteitsstatuut

Klachtenregeling

Rechten en plichten

Contact en bereikbaarheid